Metoda noastră

IMPORTANŢA METODEI CORECTE

Rețneți: „METODA“ ESTE FUNDAMENTALĂ ŞI INDISPENSABILĂ ÎN FIECARE PROCES DE LUCRU!“

Productivitatea tuturor departamentelor societăţii şi a fiecărui proces operativ este determinată, în principal, de metoda utilizată.
Este adevărat că instinctul natural, capacitatea şi experienţele individuale sunt caracteristici foarte importante pentru fiecare colaborator.
Dar instinctul natural este deseori înşelător sau inadecvat pentru toate sarcinile şi operativitatea unei anumite sarcini de lucru. De asemenea instinctul, în multe situaţii, şi, din diferite motive, poate să ne înşele.
Apoi, capacităţile excelente sunt prerogative individuale, din păcate nu atât de răspândite. De asemenea, capacităţile unei persoane nu pot fi… „pentru orice lucru“. Cu alte cuvinte, dacă deţin o aptitudine excelentă într-un anumit rol, nu înseamnă că voi şti să fac foarte bine ceea ce este indispensabil pentru şi cerut de respectivul rol.
La rândul său, experienţa fiecărui muncitor este oricum limitată întotdeauna la experienţele proprii, la evoluţia individuală în muncă şi la viziunea personală.

În plus, aceste caracteristici excelente sunt eliminate atunci când colaboratorul care le deţine nu este constant bine motivat, sau când acesta are o atitudine negativă produsă de situaţii externe ce nu pot fi controlate.

ÎN SCHIMB… O METODĂ EFICIENTĂ… NU DEZAMĂGEŞTE NICIODATĂ!

Beneficiile şi rezultatele, derivate dintr-o metodă adecvată şi eficientă, sunt inegalabile individual!
O metodă învingătoare are decenii de istorie şi a fost testată practic de nenumărate realităţi. De asemenea se bucură de actualizări şi îmbunătăţiri, aduse în mod constant în timp, datorită experienţei practice a mai multor colaboratori cu diferite sarcini.

METODA NOASTRĂ!

PENTRU NOI, CEI DE LA SERVIZI QUALIFICATI…„METODĂ“ ESTE CUVÂNTUL DE ORDINE PENTRU FIECARE SERVICIU OFERIT ŞI PENTRU FIECARE PROCES DE LUCRU!

Folosim o metodă precisă, personalizată, pe baza exigenţelor societăţii clientă.
Transmitem societăţilor o metodă câştigătoare pentru fiecare aspect practic de muncă.

FOLOSIM O METODĂ EFICIENTĂ ŞI PENTRU:

 • A înţelege profund exigenţele şi necesităţile societăţii;
 • Verifica cele mai potrivite canale de intervenţie;
 • Structurarea corectă, şi în cel mai eficient mod posibil, a tuturor instrumentelor operative necesare, ca, de exemplu, un anunţ eficient de recrutare de personal;
 • Efectuarea proceselor de recrutare în ordinea corectă;
 • Selecţionarea profilelor efectiv adecvate;
 • Verificarea caracteristicilor reale ale fiecărui candidat, precum: competenţe, atitudine, capacitate, experienţă, aptitudini, personalitate, obiective, motivaţii şi dedicarea faţă de muncă;
 • Desfăşurarea de prezentări captivante, motivante şi selective ale societăţii pentru candidaţii selecţionaţi;
 • Efectuarea de interviuri individuale, aprofundate şi decisive;
 • Crearea de teste şi examene ce pot fi utilizate în etapa pre-angajare;
 • Transmiterea proceselor operative de cercetare şi selecţie de personal către responsabilii societăţii dumneavoastră;
 • Formularea de scenarii eficiente de vânzare pentru a fi utilizate de vânzătorii dumneavoastră;
 • Transmiterea ordinii cronologice corecte a proceselor unei tratative de vânzare;
 • Formularea de scenarii telefonice incisive şi convingătoare;
 • Iniţierea unui departament de telemarketing şi transmiterea gestionării corecte;
 • Crearea, motivarea şi gestionarea unei structuri comerciale definite, în mod simplu şi productiv.

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE METODEI NOASTRE!

O SUSŢINERE CONCRETĂ, PRINTR-O PREZENŢĂ REALĂ ŞI CONTINUĂ ÎN SOCIETATE ALĂTURI DE ANTREPRENOR

INOVAREA ŞI PERSONALIZAREA TUTUROR PROCESELOR OPERAȚIONALE, STUDIATE AD-HOC PE BAZA CERINŢELOR ŞI NECESITĂŢILOR ANTREPRENORULUI

O PUTERNICĂ ORIENTARE CĂTRE CALITATE ŞI CĂTRE CALITATEA REZULTATELOR, DEMONSTRÂND ACEEAŞI DEDICARE CU ANTREPRENORUL

ÎNCREDEREA ÎN ORICE SITUAŢIE, ÎMPREUNĂ CU CERTITUDINEA REZULTATELOR SATISFĂCĂTOARE ŞI CONSTANTE ÎN TIMP

Vrei să găseşti şi să introduci în firma ta doar personal cu adevărat calificat şi corespunzător?

Vrei să creezi, să amplifici sau să îmbunătăţeşti un anumit departament al societăţii tale?

Vrei să sporeşti productivitatea reţelei tale comerciale?

DACĂ RĂSPUNSUL LA CEL PUŢIN UNA DINTRE ACESTE ÎNTREBĂRI ESTE… DA!
…ATUNCI ÎNCEARCĂ O METODĂ NOUĂ ŞI EFICIENTĂ!

Reține:

NU VEI ŞTI NICIODATĂ CE BENEFICII POŢI OBŢINE PRIN APLICAREA UNEI NOI METODE ATÂTA TIMP CÂT VEI CONTINUA SĂ FACI ACELEAŞI LUCRURI, CU ACELEAŞI INSTRUMENTE!

Pentru informații sau consultație gratuite
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! Scroll Up